Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://energylife-world.com.

Cég neve: SK8 BioMed Kft.

Cég székhelye: Budapest 1124, Németvölgyi út 100

Adószám: 13797430-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-873729

Kapcsolat:

Mobil:+36 20 988 36 80

E-mail: info@biomedics.eu

Bevezetés

A http://energylife-world.com (SK8 BioMed Kft , Budapest 1124, Németvölgyi út 100, Adószám 13797430-2-43; a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, oldal látogatóval, hírlevél feliratkozóval, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.biomedics.eu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A regisztrációval és vásárlással kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre, azok a Felhasználók, akik önkéntesen regisztrálnak vagy vásárolnak a http://energylife-world.com webáruházban, ami során elfogadják az Adatvédelem és adatkezelési szabályzat-ot (jelen szabályzat).

A vásárlás során Felhasználónak a következő személyes adatait kezeljük:

  • Teljes név
  • Cégnév
  • E-mail
  • Telefonszám
  • Szállítási adatok (szállítási név, cégnév, házszám, település, irányítószám)
  • Számlázási adatok( számlázási név, cégnév, utcanév, házszám, település, irányítószám)

Vásárlás során automatikusan naplózott adatok:

  • Felhasználó IP címe.
  • Vásárálás időpontja.

Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Vásárlás és regisztráció esetén is a Felhasználó adatai kizárólag a megrendelés teljesítése, annak későbbi bizonyítása és a visszaélések megakadályozásának érdekében tároljuk.

A tárolt adatokhoz munkatársaink és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá és kezelik. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni.

Az adatokat a webáruház fennállásáig tároljuk. Minden személyes adatát írásos kérés esetén bármikor módosítjuk, állapotáról tájékoztatjuk vagy töröljük, amilyen hamar csak lehetséges, de maximum 30 napon belül. Ezalól kivételt képeznek a törvényileg előírt kötelező adattárolások. Például a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrízni a számviteli bizonylatokat.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, vagyis a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, ellenkező esetben annak esetleges következményeiért felelőséget vállal.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A tárolt adatokhoz munkatársaink és a logisztikát kiszolgáló munkatársaink férnek hozzá és kezelik. A szállítást végző partner cégek a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak harmadik fél részére továbbadni.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Vonatkozó jogszabályok

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Egyéb rendelkezések

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságáról gondoskodjunk, hogy illetéktelen személyek kezébe ne kerüljön, megakadályozzuk azok megsemmisülését.

Minden olyan esetben, amely során az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználhaszni az adatokat, erről a Felhasználót tájékoztatjuk, előzetesen hozzájárulását kérjük.

Fenntartjuk a jogot jelen adatvédelmi szabályzat egyoldalú módosítására.

Jogorvoslat

Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem az itt megjelöltek és jogszabályok szerint kezeljük adatait, kérelmét benyújthatja hozzánk e-mail címünkön. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: http://www.naih.hu

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.